Vastuulliset kiinteistöjen palveluhankinnat, Aamukahvi Annankadulla -jäsentilaisuus

9.10.2020, 08.30 - 10.00
Mikko Somersalmi, 040 720 7645, mikko.somersalmi@rakli.fi, Eva Elston-Hämäläinen, 043 825 6073, eva.elston-hamalainen@rakli.fi
Mediassa on käsitelty viime aikoina työperäiseen hyväksikäyttöön liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi kiinteistöjen ylläpidossa käytettäviin palveluihin liittyen. Sosiaalisen vastuun aspektien huomioiminen hankinnoissa onkin yhä tärkeämpi osa RAKLIn jäsenten toimintaa ja vastuullisuus keskeisessä roolissa RAKLIn strategiassa. Lokakuun Aamukahvilla kuulemme, mitkä ovat alan parhaita käytäntöjä työperäisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi, ja mitä keinoja tilaajalla on puuttua alihankintaketjun ongelmiin.

Aiheesta on valmistunut HEUNIN (Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti) ohjaamana tutkimushanke, johon kuuluvasta FLOW-hankkeesta ja siinä kehitetystä työkalupakista ja ohjeistuksesta kuulet Aamukahvilla: ”Navigoi kohti vastuullista toimitusketjua - Työkalupakki yrityksille työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisemiseksi” sekä työkalujen tueksi kehitetty englanninkielinen opas: ”Normative Framework Guide”.

Tilaisuus järjestetään etänä Teamsin kautta, ja ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki lähempänä tilaisuutta.

Ohjelma

Klo 8.30
Avaus ja taustoitus – Tilaajan rooli ja miten jakaa parhaita käytäntöjä
Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, RAKLI

Miten estää työperäistä hyväksikäyttöä: FLOW – tutkimushankkeen tulosten esittely
Anni Lietonen, tutkija, HEUNI

Vastuullisuuden parhaat käytännöt
Taneli Kalliokoski, palvelutuotantopäällikkö, Espoon kaupunki, Tilapalvelut -liikelaitos

Vastuullisuuden parhaat käytännöt
Aino Aho, siivouspalvelupäällikkö, HOK-Elanto

Keskustelua

Klo 10.00
Tilaisuus päättyy

7.10.2020, 16.00
RAKLI ry
Teams-tilaisuus