Vähähiiliset ohjauskeinot rakentamisessa -työpaja

20.1.2021, 14.00 - 16.30
Mikko Somersalmi, Tekninen johtaja, 0407207645, mikko.somersalmi@rakli.fi

Tervetuloa keskustelemaan vähähiilisestä rakennuttamisesta!  
 

Työpaja on osa tilaajaorganisaatioiden kansainvälistä hanketta, jossa kerätään alustavia vaatimuksia rakennusvaiheen vähähiilisyydelle. Työpajassa tutustumme tarkemmin näihin hankkeen eri vaiheiden tekemiseen linkittyviin ja sopimuskirjauksien muodossa konkretisoituviin vaatimuksiin ja kuulemme jäsenistömme ajatuksia niistä. 
 

Hanketta organisoivan Bionovan ja RAKLIn lisäksi hankkeessa ovat mukana, World Business Council for Sustainable Development, Google, Omsorgsbygg Oslo KF, FPI France, ULI Greenprint, World GBC sekä Statsbygg. 
 

Alustava ohjelma

  • - Avaussanat ja tilaajan näkökulma vähähiilisyyteenRAKLI ry

  • - Hankkeen tilannekatsaus ja esitykset tilaajan työkaluiksi materiaalien vähähiilisyydelleBionova 

  • - Työpaja: vaatimukset vähähiilisille rakennushankkeille 

  • - Yhteenveto 

18.1.2021, 16.00
RAKLI ry
Etätilaisuus