Puurakentamisen elinkaarikustannusselvitys ja siihen liittyvät tietotarpeet

29.1.2021, 08.30 - 10.00
Marika Latvala, Kehityspäällikkö, +358405541351, marika.latvala@rakli.fi

RAKLI järjesti vajaa vuosi sitten yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa Puurakentaminen -klinikan. Klinikassa keskusteltiin paljon erityisesti rakennuttajan päätöksenteosta ja siihen liittyvistä työkaluista sekä tietotarpeista. Elinkaarikustannukset nousivat esiin yhtenä perusteena päätöksenteolle ratkaisuja valittaessa. Elinkaarikustannusten laskeminen on osoittautunut haasteelliseksi jo siitä syystä, ettei ole tarkkaa tietoa siitä, mikä tieto on oleellista ja missä rakennuttajat kokevat olevan tiedonpuutetta sekä mistä tuo tieto on saatavilla. Tämä tilaisuus pureutuu keskustelun kautta siihen, mitä tietotarpeita on ja miten olemassa olevaa tietoa tulee kehittää, jotta se palvelisi rakennuttajan päätöksentekoa parhaiten. Lisäksi pohdimme, miten jo olemassa oleva tieto saadaan jaettua sitä tarvitseville. 

 

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille sekä järjestetään etäyhteyksillä. Voit välittää kutsun muillekin organisaatiossasi. Tervetuloa mukaan keskustelemaan! 

 

Ilmoittautuminen päättyy 27.1.2021. Tämän jälkeen etäyhteyslinkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille. 


Ohjelma
 

8.30 Tilaisuuden avaus 

Elinkaarikustannusselvityksen tausta ja tavoitteet 
Juho Kessprojektipäällikkö, RAKLI ry 


Miksi elinkaarikustannusten selvittäminen on tarpeen? 
Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö 


Elinkaarikustannusten laskeminen
Arto Saari, professori, Tampereen yliopisto 


Keskustelua pienryhmissä 
 

10.00 Tilaisuus päättyy 
27.1.2021, 16.00
RAKLI ry
Webinaari