Markkinavuoropuhelu: Raskaan liikenteen lyhytaikaiset pysäköintipaikat pääkaupunkiseudulla

2.2.2021 - 24.3.2021

Markkinavuoropuhelussa keskitytään raskaan liikenteen "yönyli-pysäköintialueiden" ja "ajantasauspysäköinnin" paikkatarjonnan kartoittamiseen sekä ajantasauspysäköintipalvelun operointia koskevien reunaehtojen selvittämiseen. Tavoitteena on luoda yhteistyössä ajantasauspysäköinnin toimintamalli, joka sujuvoittaa raskaan liikenteen kuljetuksia pääkaupunkiseudulla. 
 

Kutsu markkinavuoropuheluun on suunnattu erityisesti: 

Kiinteistönomistajille, joilla voisi olla potentiaalisia alueita (väliaikaiseen) pysäköintitarkoitukseen. Markkinavuoropuhelussa on mahdollista löytää taloudellisesti järkevää käyttöä omistamilleen vajaakäyttöisille alueille.


Pysäköintioperaattoreille ja pysäköinnin älykkäiden teknologiaratkaisujen tarjoajille. Markkinavuoropuhelussa voi vaikuttaa myöhemmin toteutettavan kilpailutuksen sisältöön ja valmistautua kilpailutukseen sekä edistää omaa liiketoimintaa.

Logistiikkayrityksille sekä rakennusliikkeille, tuotantolaitoksille ja muille raskaan liikenteen sidosyrityksille. Markkinavuoropuhelu tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa ajantasauspysäköinnin toteutumiseen ja siten määränpäihin, kuten satamiin ja rakennustyömaille, kohdistuvien logististen haasteiden poistamiseen.

Markkinavuoropuhelun tilaajille. Vuoropuhelu tukee kilpailutuksen järjestämistä ja ratkaisujen löytämistä monisyiseen ongelmaan muuttuvaa kaupunkirakennetta ja olemassa olevaa infraa hyödyntäen. 


Markkinavuoropuhelu toteutetaan RAKLIn klinikkana. Tilaisuudet järjestetään verkkotapaamisina Teamsin välityksellä. Linkki tilaisuuksiin lähetetään myöhemmin.


Kaikki tilaisuudet: 

Työpaja 1: 2.2.2021 klo 8.30–11.30  

Työpaja 2: 18.2.2021 klo 13–16 

Työpaja 3: 10.3.2021 klo 8.30–11.30  

Tulosseminaari: 24.3.2021 klo 10–12 
 

Lisätiedot: 

Kimmo Kurunmäki, johtaja, RAKLI, kimmo.kurunmaki@rakli.fi, p. 050 3736144 

Janne Kojo, Uudenmaan ELY-keskusjanne.kojo@ely-keskus.fip. 040 6872950 

Lisätietoa raskaan liikenteen taukopaikoista


Markkinavuoropuhelun tarkempi kuvaus 
 

Valtio ja kunnat hakevat pääkaupunkiseudulla ratkaisuja raskaan liikenteen pysäköintihaasteeseen. Raskas liikenne tarvitsee lyhytaikaisempia ja kevyemmän palvelutason pysäköintialueita, ns.  yönylipysäköintialueita ja ajantasauspysäköintialueita.
 

Pääkaupunkiseudulla ei käytännössä ole raskaan liikenteen ajantasauspysäköintipalveluverkostoa ja se aiheuttaa ongelmia pääkaupunkiseudulle päättyvien kuljetusketjujen sujuvuuteen ja ennustettavuuteen. Pysäköintialueiden puute aiheuttaa lyhytaikaisen pysäköinnin ohjautumista alueille, joita ei ole siihen tarkoitettu, ruuhkia kaduille, turhaa ajoa ja liikennepäästöjä. Kuitenkin kehittyvässä kaupunkirakenteessa on samaan aikaan joko väliaikaisesti tai pidempään vajaakäytössä olevia alueita, joita voisi kevyin järjestelyin käyttää tähän akuuttiin tarpeeseen.  
 

Markkinavuoropuhelun tarkemmat tavoitteet ja näkökulmat: 
- Potentiaalisten pysäköintialueiden kartoittaminen: alueiden edellytykset käyttäjien näkökulmasta, kuntien ja yksityisten kiinteistönomistajien potentiaaliset kohteet.
- Kohteiden toteutuksen ja operoinnin taloudellisten reunaehtojen tunnistaminen sekä käyttäjille suunnattavien digitaalisten palvelujen tarpeiden, kuten ennakkovaraus ja ajo-ohjeet, ja tarjoajien selvittäminen. 
- Etenemisvaiheiden tunnistaminen valmistelusta operointiin ensimmäisten potentiaalisten kohteiden osalta sekä tarjonnan varmistaminen muuttuvissa tilanteissa. 
- Raskaan liikenteen lyhytaikaisen/määräaikaisen pysäköinnin operoinnin kilpailutuksen valmistelu ja operointia edeltävien kysymysten ratkaiseminen verkostoitumalla alan toimijoiden kesken. 24.3.2021, 16.00
RAKLI ry
Etätilaisuudet