Veden laskutus käytön mukaan: muuttuva lainsäädäntö ja käytännön ratkaisut 

27.10.2020, 08.30 - 10.00
Mikko Somersalmi, 040 720 7645, mikko.somersalmi@rakli.fi

Energiatehokkuuslain muutos on eduskunnan käsittelyssä. Tulevan lakimuutoksen myötä veden kulutus on laskutettava loppukäyttäjältä toteutuneen kulutuksen mukaan silloin, kun kiinteistöön on asennettu huoneistokohtaiset vesimittarit lain voimaantulon jälkeen saadun rakennusluvan nojalla.

Tervetuloa RAKLIn webinaariin kuulemaan tulevasta lakimuutoksesta sekä käytännön ratkaisuista, joilla käyttöön perustuva vesilaskutus on mahdollista toteuttaa sujuvasti.

Ohjelma

Muuttuva energiatehokkuuslaki
Eriika Melkas, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

RAKLIn jäsenistön kootut kommentit
RAKLI

Ratkaisuja veden kulutustiedon hyödyntämiseen
Antti Salakka, toimitusjohtaja, VERTO

Asuntokohtaisen vedenkulutusdatan välittyminen tehokkaasti
Vesa Ilmarinen, Chief Impact Officer, Platform of Trust

Keskustelua ratkaisuista

26.10.2020, 09.00
RAKLI ry
Webinaari