RAKLI: Kaavamääräysten kustannusselvityksen julkaisutilaisuus

3.3.2021, 09.00 - 10.30
Kimmo Kurunmäki, johtaja, yhdyskunta ja infra, 0503736144, kimmo.kurunmaki@rakli.fi

RAKLIn ja Kiinteistöliiton tekemässä selvityksessä esitellään neljän kaavaesimerkin kautta, millaisia vaatimuksia tonteille ja rakennuksille asemakaavoituksessa asetetaan ja millaisia kustannusvaikutuksia niillä on.  

Selvityksessä on tunnistettu yksittäisistä vaatimuksista aiheutuvia kustannusten suuruusluokkia sekä näiden vaatimusten muodostaman kokonaisuuden vaikutuksia toteuttamiskustannuksiin ja siten investointipäätöksiin. Laskelmia peilataan vuonna 2015 julkaistun selvityksen tuloksiin ja samalla tarkastellaan, onko aiempien kustannustekijöiden rinnalle tai tilalle tullut uusia tekijöitä.

Tervetuloa kuulemaan tuloksista tarkemmin etätilaisuuteen keskiviikkona 3.3. klo 9.00–10.30. 

Tuloksia esittelevät RAKLIn Kimmo Kurunmäki ja ohjausryhmän puheenjohtaja Petri Roininen. Tilaisuudessa kuullaan myös kommenttipuheenvuoroja RAKLIn jäseniltä. 1.3.2021, 16.00
RAKLI ry
Webinaari