RAKLIn webinaari: Digitalisoinnilla kohti parempaa rakentamista

11.3.2021, 09.00 - 11.00
Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, 0407207645, mikko.somersalmi@rakli.fi

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan kuinka onnistuneessa rakennushankkeessa hyödynnetään digitalisaatiota. Tilaisuudessa esitellään Asuntosäätiön, Espoon Asuntojen, PBI Research Instituten ja Carinafourin tekemä hankinta- ja toteutusmalli, joka osoittaa, että digitalisointi rakennusvaiheessa mahdollistaa paremman tuottavuuden.

Digitalisaation hyötyjä:
- Rakennusvaiheessa rekisteröidyt tiedot luovat perustan kiinteistöjen elinkaaren tarkalle seurannalle ja edesauttavat korjausten ja huollon suunnittelua.
- Suunnittelu- ja rakennusvaiheen yksityiskohtainen digitaalinen seuranta mahdollistaa oppimista projektista toiseen.
- Parempi läpinäkyvyys laskee päästöjä. Se vähentää hukkaa, parantaa käyttöastetta ja mahdollistaa paremmat materiaalivalinnat.


Ohjelma:

9:00 Tilaisuuden avaus
RAKLI

Digitalisointi – mahdollisuudet ja haasteet toimialaa muuttaessa
PBI

Korjausrakentamisen digitalisointi – käytännön kokemuksia
Asuntosäätiö, 
Turkka Keravuori
Espoon Asunnot

Työpajatoiminta
- Miten käyttö- ja kunnossapitovaiheessa voidaan hyötyä suunnittelu- ja rakennusvaiheessa syntyneestä tiedosta?
- Miten oppeja voidaan siirtää projektista toiseen niin että tuottavuus paranee ja päästöt laskevat?
- Miten kiinteistöjen elinkaaren aikana syntyvää tietoa voidaan hyödyntää alan yritysten kehittämisessä ja opetuksessa?

Yhteenveto ja keskustelu

Seuraavat askeleet

11:00  tilaisuus päättyy
9.3.2021, 16.00
RAKLI ry
Etätilaisuus