RAKLI: Rakennuttamisen yhteiskuntavastuu -työpaja

22.4.2021, 13.00 - 15.30
Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, 0407207645, mikko.somersalmi@rakli.fi

Miten tilaaja toteuttaa yhteiskuntavastuuta huomioiden säädösympäristön ja sidosryhmien vaatimukset?

Rakennuttajalla on laaja kirjo vastuita, joilla torjutaan harmaata taloutta ja pidetään yllä työturvallisuutta. Kyseessä on iso kokonaisuus, johon linkittyy useita viranomaisia sekä muita tahoja, kuten Verohallinto ja Aluehallintovirastot.

Rakennuttamisen yhteiskuntavastuu -tilaisuudessa kuulet tarkemmin näistä vastuista ja velvollisuuksista sekä pääset keskustelemaan työpajassa keinoista pysyä kärryillä yhteiskuntavastuun isosta kuvasta ja tulevista muutoksista. 

Puhumme ja työstämme myös rakennuttajien ajankohtaisista tarpeista yhteiskuntavastuun teemaan liittyen. Millaisilla työkaluilla ja ohjeistuksilla varmistettaisiin sidosryhmävaatimusten huomiointi.

Tervetuloa!


Ohjelma

Avaus
Mikko Somersalmi, RAKLI

Yhteiskuntavastuun tilannekuva 
Pekka Manninen, Vastuu Group

Case-esimerkkejä

  Case Avara
   Tuomas Rantsi, Avara

   Case Länsimetro
   Ville Saksi, Länsimetro Oy


Työpaja20.4.2021, 16.00
RAKLI ry
Etätilaisuus