Aamukahvi Annankadulla: Tahtituotannolla laatua ja tehokkuutta

24.9.2021, klo 08.30 - 10.30
Tahtotuotannon hyödyntäminen rakennushankkeissa todistetusti lyhentää läpimenoaikaa ja sen uskotaan myös pitkässä juoksussa parantavan laatua. RAKLI on ollut ja haluaa jatkossakin olla edistämässä menetelmiä, jotka parantavat alan tuottavuutta ja työn lopputulosta. RAKLI on tukenut alan tutkimusta ja kehitystä muun muassa teettämällä aiheesta diplomityön.

Tämä tilaisuus nostaa esiin teetetyn diplomityön konkreettiset tulokset sekä valottaa tahtituotannon käyttötapoja konkreettisten hankkeiden kautta. Lisäksi tilaisuudessa keskustellaan aiheen polttavista avoimista kysymyksistä ja tietotarpeista.

Tilaisuus on maksuton jäsentilaisuus ja järjestetään webinaarina.

Ohjelma

8.30 Tilaisuuden avaus
Marika Latvala, kehityspäällikkö, RAKLI ry

Rakennuttajan rooli ja tehtävät tahtituotannossa
Markus Nevalainen, projektipäällikkö, UPj Helsinki Oy

Tahtituotantokyvykkyyden arviointi tilaajan näkökulmasta ja aikaisen vaiheen tahtiaikataulu
Aleksi Heinonen, osakas, Vison

Tahtituotantomenetelmä perusparannusallianssissa
Laura Pääkkönen, rakennuttajapäällikkö, HOAS

Fasilitoitu keskustelu aiheen polttavista kysymyksistä
Olli Seppänen, professori, Aalto-yliopisto
Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, RAKLI ry

10.30 Tilaisuus päättyy 

24.8.2021, klo 08.00 - 20.9.2021, klo 16.00
RAKLI ry
Webinaari