Kaavoitus- ja rakentamislaki -aamukahvi: Rakentaminen

15.10.2021, klo 08.30 - 10.30
Mikko Somersalmi, 0407207645, mikko.somersalmi@rakli.fi
Yksi tämän hallituskauden mittavimmista lakipaketeista, ehdotus hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi, on tullut lausunnoille. Uusi laki korvaisi nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain. Kyseessä on kokonaisuus, joka tulee vaikuttamaan merkittävästi kiinteistö- ja rakentamisalaan ja näin ollen myös RAKLIn jäsenistöön. 

RAKLI on lausumassa asiasta ja toivomme, että mahdollisimman moni RAKLIn jäsenistöstä lausuisi myös. Tämä lainsäädäntöuudistus koskettaa jokaista kiinteistönomistajaa ja rakennuttajaa.

Järjestämme kaavoitus- ja rakentamislain vaikutuksista kolme aamukahvia; yhden rakentamisesta, toisen kaavoituksesta ja alueidenkäytöstä sekä kolmannen digistä, vähähiilisyydestä, käytöstä ja ylläpidosta.

Näissä tilaisuuksissa kerromme lakipaketin sisällöstä, RAKLIn näkemyksistä sekä annamme ohjeistusta lausunnon tekemistä varten. Tilaisuuksissa kuullaan myös RAKLIn jäsenten kommenttipuheenvuoroja. 

Tämä tilaisuus keskittyy lakiuudistuksen vaikutuksiin rakentamisessa.

Ilmoittaudu myös:
29.10. Kaavoitus- ja rakentamislaki -aamukahvi: Kaavoitus, maapolitiikka, maankäyttösopimukset ja osallistaminen
5.11. Kaavoitus- ja rakentamislaki -aamukahvi: Digi ja käyttö & ylläpito ja vähähiilisyys

28.9.2021, klo 00.00 - 13.10.2021, klo 16.00
RAKLI ry
Webinaari