Kiertotalouden green deal ja luonnonvarojen käytön skenaariotyö

17.5.2023, klo 09.00 - 11.00
11.4.2023, klo 00.00 - 15.5.2023, klo 16.00
Kimmo Kurunmäki, 0503736144, kimmo.kurunmaki@rakli.fi
Ympäristöministeriöllä on käynnissä kiertotalouden green deal ja luonnonvarojen käytön skenaariotyöhanke, johon osallistetaan laajasti yhteiskunnan eri toimijoita. Tarkoituksena on kartoittaa konkreettisia kiertotaloustoimia, joihin eri toimijat voisivat sitoutua, ja joiden vaikutusta luonnonvarojen käyttöön voidaan mitata.

Osana tätä kokonaisuutta Rakli järjestää työpajan jäsenilleen kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloustoimenpiteistä. Käymme läpi ja keskustelemme erilaisista konkreettisista kiertotaloustoimenpiteistä kira-alalla ja mietimme minkä tyyppisten toimenpiteiden edistämiseen toimijat voisivat sitoutua.


Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
Hybridi, teams / Annankatu 24, Helsinki