Yhdessä tiiminä kohti parempaa yhteistoiminnallisuutta

11.9.2024, klo 13.00 - 16.00
12.6.2024, klo 00.00 - 9.9.2024, klo 23.30
Marika Latvala, +35840554135, marika.latvala@rakli.fi
Aika: 11.9. klo 13-16 (ohjelmaosuus 13.30-15.30)
Paikka: Rakli, Annankatu 24, 2.krs + Teams
 
Miten yhteistoiminnallisia hankkeita johdetaan? Miten tiimejä johdetaan? Miten saadaan tiimit toimimaan aidosti yhdessä?
 
Yhteistoimintamallit ja lean rakentaminen edellyttävät uudenlaisten johtamismenetelmien käyttöönottoa ja uudenlaista johtamista. Lean rakentamisessa ihminen on keskiössä ja sen tulee myös näkyä johtamistavoissa ja menetelmissä. Hankkeissa korostuvatkin taito rakentaa tiimejä, fasilitoida tilaisuuksia, rakentaa luottamusta sekä kykyä kohdata ja johtaa erilaisia ihmisiä. Huomaamme, että kaikki onnistumisen edellytykset alkavat ja päättyvät ihmisiin ja heidän väliseen vuorovaikutukseensa. On tärkeää osata johtaa ihmisiä ja tiimejä oikein. Kaiken ei tarvitse olla sisäsyntyistä, vaan tähän on olemassa myös erilaisia menetelmiä ja työkaluja.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan tämän päivän ihmisten johtamisesta ja tiimiytymisestä sekä nostamaan tulevaisuuden tarpeita esiin. Luvassa on niin tiimien johtamisen asiantuntijoiden kuin pitkän linjan rakennusalan toimijoidenkin alustuksia ja kommentteja aiheeseen sekä runsaasti keskustelua.
 
Tilaisuus on avoin sekä maksuton kaikille Raklin jäsenille.

Ohjelma

13.00 Kahvia ja verkostoitumista
 
13.30 Tilaisuuden avaus
Marika Latvala, kehityspäällikkö, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
 
Miksi aihe on tärkeä?
Jaana Ihalainen, Helsingin yliopisto
 
Tiimien rakentaminen ja tiimivalmennus
Suvi Nenonen, Helsingin yliopisto
 
Työkaluja tiimien johtamiseen
N.N
 
Käytännön esimerkkejä:
Turvallisen tilan -konsepti, Heini Jokinen, Hemsö
Ihmiset pois siiloista – Case Finlandiatalo, Mika Heimala, Helsingin kaupunki
Toistamisen tarve, Tarja Mäki, Mittaviiva
 
Kysymyksiä ja keskustelua
 
15.30 Ohjelmaosuus päättyy, mahdollisuus jäädä verkostoitumaan

16.00 Tilaisuus päättyy


Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
Hybridi, teams / Annankatu 24, Helsinki