Jäsentilaisuus: LEAN käytössä ja ylläpidossa – työpaja piloteista ja kehityskohteista

6.6.2019, 09.00 - 11.00
RAKLI: Juho Kess, 050 534 3955, Mikko Somersalmi, 040 720 7645, Marika Latvala, 040 554 1351, Boost Brothers: Kennet Lundström, 040 662 4971
RAKLI järjestää yhteistyössä Boost Brothersin kanssa syksyllä 2019 yhteiskehitysklinikan ”Lean käytössä ja ylläpidossa”. Yhdessä osallistujien kanssa tarkastelemme ja kehitämme, kuinka Lean-filosofiaa voidaan hyödyntää kiinteistöjen käytön ja ylläpidon prosesseihin heidän valitsemiensa hankkeiden tai prosessien (niin kutsutun pilotin) kautta.

Tämän tilaisuuden tarkoituksena on esitellä tulevaa klinikkaa sekä tarkentaa osallistujien jo olemassa olevia pilotteja ja tarvittaessa auttaa heitä löytämään oma pilottinsa.

Ohjelma

8.30
Kahvia ja pientä purtavaa

9.00
Tilaisuuden avaus ja klinikan tausta
Lyhyt oppimäärä: Mitä LEAN on?
Lean käytössä ja ylläpidossa -klinikka prosesseineen

Osallistujien pilottien esittelyä + esimerkkejä mahdolliseksi pilotiksi
Keskustelua ryhmissä ja yhdessä koskien pilotteja

Miten tästä eteenpäin? Tulevien työpajojen aikataulu.

11.00
Tilaisuus päättyy

3.6.2019
RAKLI ry
RAKLI
LIITTEET
YHTEISTYÖSSÄ