Mitä energiatehokkuusdirektiivin muutokset edellyttävät kiinteistönomistajalta? Aamukahvi Annankadulla

20.9.2019, 08.15 - 10.00
Mikko Somersalmi, mikko.somersalmi@rakli.fi, 0407207645
Rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä (EPBD) päivitettiin vuonna 2018, ja parhaillaan on käynnissä valmistelu direktiivin muutosten jalkauttamisesta kansallisiin lakeihin ja asetuksiin. Direktiivi pitää sisällään useita, kiinteistönomistajia koskettavia kohtia, kuten vaatimus sähköautojen latauspaikoille asetettavista kansallisista, kiinteistökohtaisista minimimääräyksistä sekä älykkään teknologian käytön lisäämisestä rakennuksissa. 

Hallituksen esitysluonnoksen on tarkoitus tulla lausunnoille syyskuun aikana, joten pääsemme kuulemaan tuoreeltaan ympäristöministeriön kuulumiset asian tiimoilta syyskuun Aamukahvi Annankadulla -tilaisuudessa.

Ohjelma

8.15
Aamukahvia tarjolla

8.30
Tilaisuuden avaus
RAKLI

EPBD:n tilanne nyt
Maarit Haakana, ympäristöministeriö

RAKLIn puheenvuoro
Mikko Somersalmi, RAKLI

Kiinteistönomistajan puheenvuoro
Matti Loukkola, SOK

10.00
Tilaisuus päättyy

13.9.2019
RAKLI ry
RAKLI