Kosteudenhallinta kuuluu kaikille

3.12.2019, 08.30 - 11.00
Mikko Somersalmi, RAKLI, 040 720 7645, mikko.somersalmi@rakli.fi, Miimu Airaksinen, RIL, 040 770 4832, miimu.airaksinen@ril.fi, Tuula Råman, RALA, 0400 607 429, tuula.raman@rala.fi
RAKLI, RALA ja RIL järjestävät yhdessä joulukuussa keskustelutilaisuuden, jossa alan toimijat pääsevät vaihtamaan ajatuksia ja konkreettisia esimerkkejä parhaista käytännöistä kosteudenhallinnan saralla. 

Käymme läpi vuoden 2018 alussa käyttöön otetun Kuivaketju10-toimintamallin vaikutuksia sekä kokemuksien että RALAn tilastoinnin kautta. Tavoitteena on muodostaa yhteinen käsitys alan parhaista käytännöistä ja korostaa kosteudenhallintaa osana jokaisen hankkeen ja työntekijän arkea.   

Ohjelma

8.30 
Kahvia tarjolla 

8.45
Lähtökohdat
RAKLI

Kosteuskäytännöt ja Kuivaketju10 – tietoon ja kokemuksiin perustuen
RALA

Kosteudenhallinnan edistykselliset näkemykset eri osapuolilta

Kokemuksien vaihto (rakennuttajat, suunnittelijat, urakoitsijat ja viranomaiset)

Yhteenveto

11.00
Tilaisuus päättyy

26.11.2019
RAKLI ry
Rakennustietosali
YHTEISTYÖSSÄ