Kosteudenhallinta kuuluu kaikille

3.12.2019, klo 08.30 - 11.00
Mikko Somersalmi, RAKLI, 040 720 7645, mikko.somersalmi@rakli.fi, Miimu Airaksinen, RIL, 040 770 4832, miimu.airaksinen@ril.fi, Tuula Råman, RALA, 0400 607 429, tuula.raman@rala.fi
RAKLI, RALA ja RIL järjestävät yhdessä joulukuussa keskustelutilaisuuden, jossa alan toimijat pääsevät vaihtamaan ajatuksia ja konkreettisia esimerkkejä parhaista käytännöistä kosteudenhallinnan saralla. 

Käymme läpi vuoden 2018 alussa käyttöön otetun Kuivaketju10-toimintamallin vaikutuksia sekä kokemuksien että RALAn tilastoinnin kautta. Tavoitteena on muodostaa yhteinen käsitys alan parhaista käytännöistä ja korostaa kosteudenhallintaa osana jokaisen hankkeen ja työntekijän arkea.   

Ohjelma

8.30 
Kahvia tarjolla 

8.45
Lähtökohdat
Mikko Somersalmi, RAKLI

Kosteuskäytännöt ja Kuivaketju10 - tietoon ja kokemuksiin perustuen
Tuula Råman ja Harri Ajomaa, RALA

Tilaajan puheenvuoro
Teppo Salmikivi, Helsingin yliopisto

Urakoitsijan puheenvuoro
Ilkka Halinen, Skanska

Rakennusvalvonta
Aimo Nousiainen, Helsingin rakennusvalvonta
 
10.20
Työpajaosuus - kokemuksien vaihto (rakennuttajat, suunnittelijat, urakoitsijat ja viranomaiset)

10.45
Tilaisuuden yhteenveto
Matti Kruus, Indepro

11.00
Tilaisuus päättyy

24.10.2019, klo 00.00 - 1.12.2019, klo 18.00
RAKLI ry
Rakennustietosali
YHTEISTYÖSSÄ