Sparraustilaisuus: Raskaan liikenteen ajantasauspaikat Helsingin seudulla

26.2.2020, 13.00 - 15.00
Johtaja Kimmo Kurunmäki, 050 373 6144, kimmo.kurunmaki@rakli.fi ja kehityspäällikkö Marika Latvala, 040 554 1351, marika.latvala@rakli.fi
  • Minne tarvitaan raskaan liikenteen ajantasauspaikkoja Helsingin seudulla?
  • Onko löydettävissä alueita, joita voi käyttää väliaikaisina ajantasauspaikkoina?
  • Mitä palveluita tarvitaan lyhyt- ja pitkäaikaiseen raskaan liikenteen pysäköintiin?
  • Kuka toteuttaa paikat, ketkä tuottavat palvelut?
Ajantasauspaikkojen kysymystä on selvitetty muun muassa Raskaan liikenteen taukopaikat Uudenmaan ELY-keskuksen alueella -työssä (2015) sekä Helsingin seutua koskevassa MAL2019-suunnitelmassa (2019). Rakentamiskustannusten jakamiseen on olemassa malli. Edelleen on kuitenkin avoinna toteutuksen varmistamiseen liittyviä kysymyksiä.

Sparraustilaisuudessa kuullaan osapuolten tarpeista, avoimista kysymyksistä ja yhteistyöstä ratkaisujen löytämiseksi, alustajina Helsingin Satama, Helen ja Uudenmaan ELY-keskus.

Keskustelun pohjalta on mahdollista edetä tulevina kuukausina esimerkiksi RAKLIn fasilitoimalla klinikalla, työpajojen sarjalla, jossa avaintoimijat hakevat yhdessä ratkaisuja ajantasauspaikkojen toteuttamiseen ja palvelujen järjestämiseen.

Keskeisiä osapuolia ovat muun muassa Helsingin seudun kunnat ja kuntayhtymät, ELY-keskus, Väylä, kuljetusalan edustajat, satama- ja energiayhtiöt sekä elinkeinoelämän järjestöt. Vuoropuhelu muiden kasvuseutujen ja logistiikkakeskittymien toimijoiden kanssa tukee ratkaisujen löytämistä Helsingin seudulla ja palvelee logistiikan kehittämistä satamakaupungeissa sekä muissa keskittymissä.

Lisätietoa RAKLIn klinikkatoiminnasta

20.2.2020, 18.00
RAKLI ry
Kokouskeskus AnnaK