RAKLIn tiekarttatyöpaja

3.4.2020, 09.00 - 12.00
Mikko Somersalmi, 040 720 7645, mikko.somersalmi@rakli.fi
Tervetuloa työpajaan pohtimaan keinoja vähähiilisyyden edistämiseksi!

RAKLI toteuttaa kevään 2020 aikana vähähiilisyyden tiekartan, joka tulee sisältämään kuvauksen rakennetun ympäristön omistajan ja käyttäjän hiilijalanjäljestä. Tiekarttatyön avulla tuotetaan kiinteistön käyttöön, käytön tehokkuuteen ja arvoon liittyviä tietoja, joiden avulla kiinteistönomistaja voi vaikuttaa päästöjen vähentämiseen. Tavoitteena on, että tiekarttaa hyödyntämällä RAKLIn jäsenet saavat konkreettisia työkaluja hiilijalanjäljen pienentämiseen ja oman vähähiilisyyden polun luomiseen.

Tiekartta valmistuu kesäkuussa 2020 ja työssä apuna toimii Gaia Consulting. RAKLIn lisäksi teollisuuden suuret toimialat sekä kuusi muuta toimialaliittoa laativat toimialakohtaiset vähähiilisyyden tiekartat. Tiekartat on tarkoitus sisällyttää parhaillaan valmisteltavaan kansainvälisen kasvun ohjelmaan.

Tiekarttatyön onnistumiseksi haluamme kuulla jäsenistön näkemyksiä vähähiilisyyden edistämisen keinoista, minkä vuoksi toivomme mahdollisimman monen jäsenen osallistuvan työpajaan. Tilaisuudessa kuullaan myös tiekarttatyön viimeisimmät kuulumiset.

Koronatilanteen takia tilaisuus toteutetaan etätyövälineiden kautta.

Ohjelma
(tarkentuu)

Avaussanat ja tiekarttatyön tausta, RAKLI

Työn tilanne: RAKLIn tiekartan nykytilakuvaus, toteutetut hiilijalanjälkilaskennat ja kytkökset muihin tiekarttoihin,  Gaia Consulting

Pohjustus päästövähennystoimille – Omistajan ja käyttäjän hiilijalanjäljen pienentäminen, RAKLI – Gaia Consulting 

Työpaja: Vähähiilisyyden keinot kiinteistönomistajan kannalta
  • Painotukset tiekarttatyön skenaarioiden laskentaan
  • Mahdolliset muut keinot
  • Skenaarioiden reunaehdot
Yhteenveto, RAKLI


27.3.2020, 16.00
RAKLI ry
RAKLIn toimisto